ISTORIJAT

1947. godina 20 veka. Pčelaraska porodica počinje sa pčelrstvom.
1960. godine iz Slovenije stižu AZ košnice i početak selidbenog pčelarstva u to vremenu pomoću zaprega
1977. godine Zaokret u selidbenom pčelrstvu i prve pčelinje zajednicu postavljaju se na osovine, pokretnog paviljona radi laksše seobe i iskorišćavanja paša u neposrednoj blizini Homolja i Banata
1986. godine Prvo motornoo vozilo prepravljeno za smeštaj pčelinjih zajednica i seoba i na najudaljenije pašse nasš zemlje.
Pocetkom 21 veka naše domaćinstvo isključivo se preorentiše na pčelrstvo uvode se nove tehnologije, zarad povećanja prinosa sa što manje utroška vremena po jedinici proizvoda.

Detaljnije